Kärlek

Här finns egna texter om kärlek, författade med inspiration från så kallad normkritisk pedagogik. Jag frågar mig vad som anses normalt, vem som passar in, var föreställningarna kommer ifrån och vilka konsekvenser de får.