Relationer

Texterna under denna rubrik är ett experiment. Går det att prata om och förstå relationer utan att använda enkla kategorier som ”vän” och ”ihop” och vad händer i så fall?