Relationsanarki 3.0

Jag har skrivit en essä där jag resonerar kring hur de relationsanarkistiska idéerna kan vidareutvecklas. Den läsare som har läst min blogg kommer att känna igen sig lite här och var eftersom jag återanvänder, reviderar och bygger vidare på några av blogginläggen. Större delen av essän är dock nyskriven.

I boken finns en analys av det romantiska kärleksparadigmet och förutsättningarna för kärlek och intimitet i dagens samhälle. Fokus är på förtryck och de problem som det romantiska paradigmet kan ställa till med, men också på vilka möjligheter som finns till frigörelse och erkännande.

Boken är ett inlägg i en diskussion om de relationsanarkistiska idéernas framtida utveckling, men riktar sig mer allmänt till den som är intresserad av de sociala strukturer som omgärdar och genomsyrar våra nära relationer. Boken går att beställa i bokhandeln eller direkt från tryckeriet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *