Bloggarkiv

Relationsanarki 3.0

Jag har skrivit en essä där jag resonerar kring hur de relationsanarkistiska idéerna kan vidareutvecklas. Den läsare som har läst min blogg kommer att känna igen sig lite här och var eftersom jag återanvänder, reviderar och bygger vidare på några … Läs mer

02. maj 2021 av henrik
Kategorier: böcker | Lämna en kommentar

polysecure

När Jessica Ferns bok polysecure dök upp i bokhandeln under hösten 2020 kastade jag mig över den. Ryktet gjorde gällande att boken inte bara skulle utmana anknytningsforskningens vanligtvis mononormativa syn på vuxnas nära relationer utan också bidra med konkreta verktyg … Läs mer

02. februari 2021 av henrik
Kategorier: böcker | Lämna en kommentar

Lärande

Läs gärna Lärande, där jag funderar kring olika typer av lärande i våra nära relationer och vad som händer om vi inte hittar en bra balans mellan dem.

05. augusti 2017 av henrik
Kategorier: allmänt | Lämna en kommentar

Samarbete

Läs gärna Samarbete, där jag funderar på vad kunskap och makt har att göra med ett lyckat samarbete.

31. december 2016 av henrik
Kategorier: allmänt | Lämna en kommentar

Anknytningens sociologi

Under hösten 2015 skrev jag kandidatuppsats i sociologi. Nu finns Anknytningens sociologi på webben för den som är intresserad. Att knyta an till någon handlar om att låta den personen bli en fast punkt i tillvaron. Som barn knyter vi an till … Läs mer

12. februari 2016 av henrik
Kategorier: uppsatser | Lämna en kommentar

Makt

Läs gärna Makt, där jag skriver om att ha makt, att utöva makt och resultatet av maktutövning.

24. juli 2015 av henrik
Kategorier: allmänt | Lämna en kommentar

Aktivt lyssnande

Läs gärna Aktivt lyssnande, där jag skriver om kommunikation, perspektivbyte och lärande i relationer.

30. juni 2015 av henrik
Kategorier: allmänt | Lämna en kommentar

Forskning om samtyckande ickemonogami

Under de senaste åren har det (äntligen) börjat komma lite forskning på så kallad samtyckande ickemonogami. Med samtyckande ickemonogami menas öppna förhållanden, polyamori, swinging, relationsanarki och alla andra relationsformer som på något sätt bryter mot den monogama normen och där alla … Läs mer

24. juni 2015 av henrik
Kategorier: allmänt | 2 kommentarer

Relationell sociologi och relationsanarki

Under hösten 2014 skrev jag en kort uppsats om nära relationer i samband med att jag läste Sociologi 2. I uppsatsen visar jag att relationsanarkistiska relationer skiljer sig ganska markant från både kärleksrelationer och vänskapsrelationer. Jag tycker att arbetet blev en … Läs mer

04. juni 2015 av henrik
Kategorier: uppsatser | Lämna en kommentar

Känslor

Läs gärna Känslor, där jag med inspiration från Anna Kåvers bok Himmel, helvete och allt däremellan skriver om känslor och känslonavigering.

02. november 2014 av henrik
Kategorier: allmänt | Lämna en kommentar

← Äldre inlägg