Lärande

Läs gärna Lärande, där jag funderar kring olika typer av lärande i våra nära relationer och vad som händer om vi inte hittar en bra balans mellan dem.

05. augusti 2017 av henrik
Kategorier: allmänt | Lämna en kommentar

Samarbete

Läs gärna Samarbete, där jag funderar på vad kunskap och makt har att göra med ett lyckat samarbete.

31. december 2016 av henrik
Kategorier: allmänt | Lämna en kommentar

Anknytningens sociologi

Under hösten 2015 skrev jag kandidatuppsats i sociologi. Nu finns Anknytningens sociologi på webben för den som är intresserad.

Att knyta an till någon handlar om att låta den personen bli en fast punkt i tillvaron. Som barn knyter vi an till våra föräldrar och andra vuxna som vi umgås med. I vuxen ålder är det oftast nära vänner och våra kärlekar som fyller motsvarande funktion. Det är hos dem som vi söker stöd när vi känner att vi behöver det.

Olika människor knyter dock an på olika sätt. Inom anknytningsteorin menar man att vi är mer eller mindre rädda för att bli avvisade och ser större eller mindre risk med att komma någon nära. Dessa två dimensioner kallas för ängslighet respektive undvikandegrad.

I min uppsats föreslår jag ett alternativ till dessa två dimensioner. Alternativet är baserat på sociologisk rollteori och två aspekter verkar då vara viktiga: För att jag ska få omsorg krävs dels att den andre förstår vad jag vill ha och dels att den är villig att ge mig det. Här verkar det som att en del människor är mer uppmärksamma på om andra har förstått och andra är mer uppmärksamma på om viljan finns. Vad vi är uppmärksamma på tror jag ger oss våra olika anknytningsstilar.

Denna alternativa förståelse antyder att vi riskerar att missförstå varandra. Det som är en önskan om större tydlighet kan missförstås som en önskan om en större vilja och vice versa. När jag tänker tillbaka på de nära relationer som jag har haft genom åren inser jag att jag har missförstått mer än en gång. Under uppsatsarbetet kändes det därför som att jag knäckte en nöt som jag har försökt knäcka väldigt länge.

12. februari 2016 av henrik
Kategorier: uppsatser | Lämna en kommentar

Makt

Läs gärna Makt, där jag skriver om att ha makt, att utöva makt och resultatet av maktutövning.

24. juli 2015 av henrik
Kategorier: allmänt | Lämna en kommentar

Aktivt lyssnande

Läs gärna Aktivt lyssnande, där jag skriver om kommunikation, perspektivbyte och lärande i relationer.

30. juni 2015 av henrik
Kategorier: allmänt | Lämna en kommentar

Forskning om samtyckande ickemonogami

Under de senaste åren har det (äntligen) börjat komma lite forskning på så kallad samtyckande ickemonogami. Med samtyckande ickemonogami menas öppna förhållanden, polyamori, swinging, relationsanarki och alla andra relationsformer som på något sätt bryter mot den monogama normen och där alla inblandande är införstådda och med på noterna. Det är framför allt forskare i psykologi som har börjat intressera sig för ämnet och en av de mer produktiva är den amerikanska doktoranden Amy Moors med över 20 publikationer inom området sedan 2011. Här är några höjdpunkter från hennes forskning:

Är det vanligt?
Ja, preliminära studier visar att runt 4-5% av den nordamerikanska befolkningen föredrar någon typ av samtyckande ickemonogami. Det är därmed nästan lika vanligt som homosexualitet och mycket vanligare än vad man tidigare trott.

Är det en hälsofara?
Nej, samtyckande ickemonogama slarvar mindre med kondom än vad otrogna monogama gör.

Är det en anknytningsstörning eller tecken på relationsproblem?
Nej, de som praktiserar samtyckande ickemonogami är snarare tryggare anknytare än vad folk i allmänhet är. Det verkar som att samtyckande ickemonogami kräver en ganska god förmåga att knyta an till andra människor. Samtyckande ickemonogama rapporterar också en hög grad av tillfredsställelse i sina nära relationer.

Är det en manlig fantasi?
Ja, det verkar vara fler män än kvinnor som kan tänka sig att öppna upp en parrelation, men samtidigt verkar samtyckande ickemonogami gynna kvinnor mer än män. Samtyckande ickemonogami kan vara en väg bort från begränsande patriarkala strukturer och könsroller. Kvinnor verkar också vara bättre på att ta till vara på det extra stöd och de extra resurser som ett nätverk av nära relationer kan erbjuda.

Referenser

  1. Conley, T. D., Moors, A. C., Ziegler, A., & Karathanasis, C. (2012). Unfaithful Individuals are Less Likely to Practice Safer Sex Than Openly Nonmonogamous Individuals. The Journal of Sexual Medicine, 9, 1559–1565.
  2. Moors, A. C., Conley, T. D., Edelstein, R. S., & Chopik, W. J. (2015). Attached to monogamy? Avoidance predicts willingness to engage (but not actual engagement) in consensual non-monogamy. Journal of Social and Personal Relationships, 32(2), 222–240.
  3. Ziegler, A., Matsick, J. L., Moors, A. C., Rubin, J. D., & Conley, T. D. (2014). Does Monogamy Harm Women? Deconstructing Monogamy with a Feminist Lens. Journal für Psychologie, 22.

24. juni 2015 av henrik
Kategorier: allmänt | 2 kommentarer

Relationell sociologi och relationsanarki

Under hösten 2014 skrev jag en kort uppsats om nära relationer i samband med att jag läste Sociologi 2. I uppsatsen visar jag att relationsanarkistiska relationer skiljer sig ganska markant från både kärleksrelationer och vänskapsrelationer. Jag tycker att arbetet blev en nyttig övning för mig som gjorde mig mer medveten om vad som försiggår i kärleks- och vänskapsrelationer.

Min lärare föreslog att jag skulle försöka få min uppsats publicerad. Jag bearbetade manuskriptet och gjorde ett försök, men lyckades inte. För den intresserade lägger jag upp den bearbetade versionen här istället: Relationell sociologi och relationsanarki.

04. juni 2015 av henrik
Kategorier: uppsatser | Lämna en kommentar

Känslor

Läs gärna Känslor, där jag med inspiration från Anna Kåvers bok Himmel, helvete och allt däremellan skriver om känslor och känslonavigering.

02. november 2014 av henrik
Kategorier: allmänt | Lämna en kommentar

Språkets fängelse

Jag har skrivit en inledning till kategorien Relationer. Läs gärna Att se världen i fyrfärg, där jag funderar över hur vi använder oss av språket för att förstå den värld som vi lever i.

04. maj 2014 av henrik
Kategorier: allmänt | Lämna en kommentar

Sociala behov

Läs gärna Sociala behov, där jag funderar på vad vi behöver för att må bra och när vi känner oss älskade.

14. september 2013 av henrik
Kategorier: allmänt | Lämna en kommentar

← Äldre inlägg